Financiële administratie

Een goede financiële administratie verschaft inzicht in baten en lasten en maakt daardoor sturing mogelijk. Wanneer u de financiële administratie zelf wilt verzorgen, staan wij u terzijde bij de aanschaf en implementatie van de software, het inrichten van de administratie en de controle van de vastleggingen (meestal een keer per kwartaal).

Het is echter ook mogelijk dat wij de financiële vastlegging volledig voor u verzorgen. Op basis van de administratie verstrekken wij u periodiek financiële cijfers. Dat kan per jaar in de vorm van de jaarrekening, maar ook per kwartaal of tussentijds. Door middel van deze cijfers geven wij u niet alleen een overzicht van de cijfers, maar ook inzicht in de financiële ontwikkelingen van uw onderneming. Onder andere op basis van deze cijfers geven wij gevraagd en ongevraagd advies.

Advies & begeleiding

Je moet tegenwoordig op ontzettend veel terreinen thuis zijn om je bedrijf optimaal te kunnen leiden. Naast het maximale rendement uit uw bedrijf te halen, komen er ook nog allerlei andere zaken om de hoek kijken. Zaken zoals personele zorg, investeringen, kredietaanvragen, gesprekken met banken, advocaten en notarissen.

Wij zijn een full service organisatie en dus in staat om u op al die terreinen te adviseren en zo nodig te begeleiden. Het grote voordeel daarvan is, dat u nog maar bij één deur hoeft aan te kloppen.

Wij kunnen u adviseren en en begeleiden op het gebied van:
– de keuze van de bedrijfsvorm (eenmanszaak, v.o.f., BV, etc.);
– administratief en fiscaal advies;
– investeringen; krediet- en subsidieaanvragen;
– personeelsvraagstukken;
– ondersteuning en begeleiding bij externe organisaties (banken, advocaten, etc.).

“Persoonlijk contact en gericht adviseren voor elke fase van uw onderneming.”

Salarisadministratie

De salarissen van uw werknemers dienen juist en tijdig berekend te worden. Dit vereist een gedegen en actuele kennis van loonwetgeving en sociale wetgeving.

Op ons kantoor is deze kennis aanwezig en wij verzorgen daarom graag voor u de loonadministratie en alles wat daarbij komt kijken, zoals proforma berekeningen, loonkostenberekeningen, aangifte loonheffingen, arbeidsovereenkomsten en begeleiding van controles door de Belastingdienst.

Maar wij kunnen als u dat wilt nog meer voor u doen, bijvoorbeeld:
– adviseren bij het toepassen van de CAO;
– het maken van arbeidscontracten;
– het verzorgen van de ziek- en hersteld meldingen;
– de administratie inzake de bedrijfstak eigenregelingen (pensioenfonds etc.);
– het aanmaken en aanleveren van de (digitale) betaalopdrachten;
– controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies.

Fiscale zaken

De slogan van de Belastingdienst luidt: “Leuker kunnen wij het niet voor u maken, wel makkelijker”. Maar laten we eerlijk zijn, het blijft een ingewikkelde materie. En dan veranderen ze jaarlijks vaak ook nog eens de spelregels.

Wij kunnen voor u:
– de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen;
– het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en/of het aanvragen van toeslagen (huurtoeslag,
zorgtoeslag etc.);
– het verzorgen van de aangifte omzetbelasting per maand, kwartaal, jaar en suppletieaangifte;
– de aangifte loonheffing verzorgen;
– een second opinion verzorgen.